A
A
A
Neįgaliesiems
Visuomenei ir žiniasklaidai

Išplėstinė paieška Išplėstinė paieška

Seimas ragina Jungtines Tautas nedelsiant imtis veiksmų, užtikrinant neskraidymo zoną virš Ukrainos

2022 m. kovo 17 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Seimas priėmė rezoliuciją, kuria ragina Jungtinių Tautų organizaciją nedelsiant imtis veiksmų, užtikrinant neskraidymo zoną virš Ukrainos.

„Niekas nesiūlo pulti ir niekas nesiūlo skelbti karo. Siūlymas yra užtikrinti civilių ir, beje, tų pačių Europos, NATO ir Jungtinių Tautų šalių narių piliečių, kurie vyksta ir veža humanitarinę paramą į Ukrainą, saugumą ir gyvybę, štai ką mes siūlome savo rezoliucija“, – Seimo posėdyje sakė Seimo Pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas.

Rezoliucija demokratinių valstybių parlamentai raginami siekti humanitarinių koridorių Ukrainos teritorijoje atidarymo, kad civiliai gyventojai galėtų saugiai išvykti iš karo veiksmų zonų ir Rusijos Federacijos neteisėtai užimtų teritorijų, kad būtų apsaugoti humanitarinės paramos konvojai; o virš minėtų teritorijų, taip pat virš Ukrainos atominių elektrinių bei branduolinių atliekų saugyklų, oro erdvę paskelbti neskraidymo zona.

Demokratinės valstybės raginamos tiekti Ukrainai ginkluotę, prioretizuojant oro gynybos sistemas, kurios padėtų gelbėjant civilių gyventojų gyvybes ir nedelsiant koordinuotai uždaryti savo oro erdvę ir uostus Rusijos Federacijos lėktuvams bei laivams.

Demokratinių valstybių parlamentai kviečiami raginti savo šalių vyriausybes skelbti papildomas sankcijas Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai, prisidedančiai prie Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.

Europos Sąjungos (ES) valstybės narės raginamos užtikrinti, kad valstybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, mėginantiems apeiti ES sankcijas, būtų taikomos antrinės sankcijos.

ES valstybės narės ir jų parlamentarai raginami sutelkti didžiausią politinę paramą Ukrainai ir sudaryti sąlygas ES institucijoms imtis veiksmų, kad Ukrainai nedelsiant būtų suteiktas ES šalies kandidatės statusas ir pradėtas derybų procesas.

Už Seimo rezoliuciją „Dėl aktyvių priemonių Ukrainos civilių gyventojų bei kritinės infrastruktūros saugumui užtikrinti“ (projektas XIVP-1420(2) vieningai balsavo 100 balsavime dalyvavusių Seimo narių.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausioji specialistė

Saulė Eglė Trembo

Tel. (8 5)  239 6203, el. p. [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2022-03-18 09:08
   Eglė Saulė Trembo