Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Europos informacijos biuras

Seimo kanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotr.

Europos informacijos biuras yra Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos ir Komunikacijos departamento padalinys.

Europos informacijos biuro įkūrimas

Lietuvos Respublikai rengiantis stojimui į Europos Sąjungą (ES), 2002 m. bendradarbiaujant Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetui, Europos komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinės Karalystės ambasadai Lietuvoje įkurtas Europos informacijos centras (nuo 2007 m. - biuras).

2016 m. sausio 4 d. Europos informacijos biuras tapo Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento padaliniu.

Europos informacijos biuro misija ir uždavinys

Biuro misija - teikti informaciją apie Lietuvos narystę ES, ES ir Seimo vaidmenį Lietuvos narystės ES sąlygomis.

Biuro pagrindinis uždavinys - rinkti, sisteminti, skleisti informaciją apie Lietuvos narystę ES, ES ir jos institucijas, Seimo vaidmenį formuojant ES politiką ir priimant sprendimus, parlamentinės kontrolės vaidmenį Lietuvoje ir ES valstybėse narėse.

Europos informacijos biuro veikla

Europos informacijos biuro durys atviros visiems lankytojams. Čia veikia skaitykla europine tematika, vyksta įvairūs renginiai: diskusijos, konferencijos, susitikimai, seminarai, knygų pristatymai. Biure atidaromos parodos, organizuojamos Europos pamokos bei teminės ekskursijos po Seimą, skaitomi pranešimai, priimamos lankytojų grupės bei pavieniai asmenys. Biure svečiuojasi užsienio šalių delegacijos, rengiami susitikimai su Seimo nariais ir Lietuvoje išrinktais Europos Parlamento nariais.

Kiekvienas biuro lankytojas gali laisvai dalyvauti biuro organizuojamuose renginiuose bei teikti klausimus renginių pranešėjams, dalyviams. Rubrikos „Seimas ir ES” paskyroje apie Europos informacijos biurą skelbiama išsami informacija apie biuro renginius, jų anonsai, pranešimų medžiaga, vaizdo įrašai.

Europos informacijos biurui galima pateikti užklausas ES tematika. Klausimai turi būti aiškiai ir konkrečiai suformuluoti. Klausimus galima teikti: adresu: Gedimino pr. 53, Seimo III rūmai, Vilnius, LT-01109;  telefonu: 8 5 239 6600; elektroniniu paštu: eib@lrs.lt.

Europos informacijos biuro  darbuotojai skaito ir rengia bendro pobūdžio bei specializuotus pranešimus apie Lietuvos narystę ES, ES, jos istoriją, institucijas, Seimą ir Seimo vaidmenį ES reikaluose, veda temines ekskursijas  „Seimas ir ES”.

Seimo kanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotr.

Europos informacijos biure veikia skaitykla ES tematika. Biuro skaitykla - viena didžiausių specializuotų literatūros apie ES skaityklų visoje Lietuvoje, kurioje surasite daugiau nei 7000 vnt. įvairių pavadinimų knygų bei kitų informacinių leidinių europine tematika lietuvių bei užsienio kalbomis.

Informacijos galima ieškoti literatūroje bei skaitykloje esančiuose kompaktiniuose diskuose, skaitykloje taip pat atliekamas spaudos monitoringas. Reikiamą informaciją, susijusią su ES, Lietuvos naryste ES, biuro darbuotojai nemokamai atspausdins iš skaitykloje esančių leidinių arba interneto. Leidinius iš Europos informacijos biuro skaityklos fondų galima išsinešti į namus ribotam laikui.

Biure dirba 3 tarnautojai, praktikai atlikti priimami studentai. Europos informacijos biuro ankstesnė interneto svetainės versija http://archyvas.eib.lrs.lt/.

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti